» » Кодня: 100 років тому


Кодня: 100 років тому

25-06-2019, 08:04
Переглядів 917
Кодня: 100 років тому
Як відомо, у жовтні 1917 року більшовицька партія на чолі з Леніним шляхом антидержавного заколоту захопила владу в Російській імперії.

У січні 1918 року селяни Кодні реквізували поміщицьке майно, розподілили землю, що підлягала конфіскації. Значну допомогу в цій справі подавали солдати 100-ї артилерійської бригади, яка в цей час стояла в містечку. Тоді ж тут було встановлено Радянську владу.

Та здійснення перших соціалістичних перетворень в лютому 1918 року перервали німецькі загарбники. Окупанти чинили жорстокі розправи над місцевим населенням, арештовували активістів.

Після краху німецької окупації владу в Кодні захопили петлюрівці. Навесні 1919 року 1-а Українська радянська дивізія під командуванням М. О. Щорса розгорнула бойові дії проти петлюрівців і визволила містечко. Багато коднянців добровільно влилося в ряди Червоної Армії.

На залізничній станції Кодня в складі екіпажу бронепоїзда "Грозний" брав участь у боротьбі з петлюрівцями В. В. Вишневський, згодом російський радянський письменник.

Під керівництвом містечкового та волосного ревкомів коднянці приступили до соціалістичного будівництва.

Був створений комбід, який став ініціатором організації селянами комуни. Він проводив велику роботу по згуртуванню місцевої бідноти, розподілу поміщицької і церковної землі.

У серпні 1919 року петлюрівські банди захопили Кодню. Почалися масові арешти, грабежі, погроми, насильства. У кінці вересня того ж року, після легендарного походу Південної групи військ з-під Одеси в район Коростеня на з'єднання з частинами 12-ї армії, в Кодні була відновлена Радянська влада.
Почали працювати ревком та комбід (комітет бідноти). У січні 1920 року відбувся з'їзд комбідів Коднянської волості, який ухвалив рішення підтримувати Радянську владу, перерозподілити землю. Весною 1920 року радянське будівництво було перерване польськими окупантами.

8 червня 1920 року радянські війська визволили Кодню від ворога. Відновили роботу волосний і сільський ревкоми, було створено волосний комнезам, головою якого став учасник визволення містечка від польських інтервентів Д. С. Перехрестюк, член партії з 1917 року, колишній матрос. 15 грудня 1920 року він був підступно вбитий бандитами.

Відбудова народного господарства відбувалася в умовах жорстокої класової боротьби. Не вистачало коштів, дуже слабкою була матеріальна база. Становище ускладнювалося епідемією тифу, яка спалахнула в грудні 1920 року. Та коднянці за допомогою держави самовіддано піднімали з руїн господарство, водночас допомагаючи Червоній Армії, робітникам промислових центрів, голодуючим Поволжя.

В кінці 1920 року в Кодні створено партійний осередок, секретарем якого обрали А. К. Олійника. 12 комуністів очолили боротьбу трудівників за здійснення планів соціалістичного будівництва. В квітні 1921 року обрано сільську Раду. При ній працювали постійно діючі комісії, до роботи в яких залучались місцеві активісти. Значну допомогу партійному осередку та сільраді у відбудові народного господарства, зміцненні Радянської влади в містечку, боротьбі з куркулями подавав комнезам. Його члени виявляли у куркулів лишки землі, здійснювали контроль за її розподілом і використанням. Волосний з'їзд комнезамів, який відбувся 1921 року, відзначив, що у волості виявлено і взято на облік 625 десятин куркульської землі.

Долаючи труднощі, коднянці переходили до колективних форм господарювання. В листопаді 1922 року створено сільськогосподарське і кредитне товариства, за якими закріпили 50 десятин землі, в т. ч. 42,5 орної. Вони мали зерноочисний трієр, віялку, двигун та млин. Товариство здійснювало також кредитні й постачально-збутові операції, займалося лісорозробками, контрактацією цукрових буряків у населення для Червонського цукрового заводу, створило прокатний, ремонтний стани сільськогосподарських машин і реманенту.

За новим адміністративно-територіальним поділом 1923 року село стало центром однойменного району Житомирського округу Волинської губернії, а через три роки його територія увійшла до складу Іванківського району Волинського округу.

Поряд з успіхами в господарському будівництві сталися значні зміни і в культурному житті. З перших днів встановлення Радянської влади в Кодні багато робилося для ліквідації неписьменності. Відкрили семирічну школу, клуб, бібліотеку, почали працювати сільськогосподарські курси.
dle
Рейтинг:
Новости Radtram:
Loading...