Сільске життя > Друк > Станишівська громада заключає публічний договір
Сільске життя > Життя громад > Станишівська громада заключає публічний договір

Станишівська громада заключає публічний договір


24-03-2015, 16:52. Автор: ivanovskiy2013
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з вивезення побутових відходів та вторинної сировини, що утворилась в результаті роздільного збирання побутових відходів
с. Станишівка
03.03.2015 р.
Станишівська сільська рада в особі сільського голови Матвійчука Юрія Вікторовича, який діє на підставі Статуту (далі - виконавець) в зв’язку із заключення договору про надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів № ВЗТПВ103 від 03.03.2015 року з Підприємствмо-перевізником побутових відходів та вторинної сировини Комунальне підприємство АТП-0628 Житомирської міської ради в особі начальника Колесника Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і власником (наймачем, орендарем) квартири (житлового приміщення в гуртожитку), власником ( наймачем, орендарем) нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку), власником (наймачем, орендарем) житлового будинку (земельної ділянки), розташованого на території Станишівської сільської ради (далі - споживач), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: Предмет Договору 1.1.Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати споживачу послуги з вивезення побутових відходів та вторинної сировини на підставі рішення 44 сесії 6-го скликання Станишівської сільської ради від 29.01.2015 року та договору № ВЗТПВ 103 від 03.03.2015, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі – послуги). Перелік послуг 2.1. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення побутових відходів та вторинної сировини. 2.2. Послуги з вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини надаються за контейнерною схемою. 2.3. Для вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини, що утворилась за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери євро-зразка (рекомендовано металеві, оцинковані) місткістю до 1,1 куб. метра, що належать виконавцеві. Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною схемою з 07 до 23 години 2.4. Великогабаритні, ремонтні відходи вивозяться з місць їх накопичення виконавцем, біля існуючих сміттєзбірних майданчиків по мірі накопичення, або за заявкою споживача. 2.5. Завантаження відходів здійснюється: - твердих – споживачем в контейнери, а виконавцем - в спеціально обладнані транспортні засоби; - великогабаритних та ремонтних - виконавцем. 2.6. Виконавець вивозить побутові відходи та вторинну сировину відповідно до вимог санітарних норм і правил. 2.7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначається виконавцем. 2.8. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі нормативних актів, затверджених органом місцевого самоврядування і орієнтовно становить 1698,84 м.куб. на 2015 рік. 2.9. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та додатком 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору (схема вивозу ТПВ). Оплата послуг 3.1. Ціна договору: встановлюється відповідно до рішення сесії Станишівської сільської ради та становить 8 (вісім) грн.. з повнолітньої особи. 3.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 3.3. Оплата послуг здійснюється щомісячно. Платежі вносяться не пізніше ніж до 25 числа періоду, що настає за розрахунковим. 3.4.Послуги оплачуються в безготівковій формі та готівкою в касу сільської ради. 3.5. У разі потреби виконавець здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє споживачеві про його результати в строк, встановлений законодавством України. 3.6. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 15 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. 3.7. За наявності пільг, передбачених законодавчими актами, споживач подає виконавцю письмову заяву з документами, що підтверджують право на отримання пільги. Права та обов’язки споживача 4.1. Споживач має право вимагати від виконавця: 1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення побутових відходів та вторинної сировини зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів; 2) усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення споживача; 3) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг; 4) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім’ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання); 5) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі; 6) дотримуватися вимог діючих норм і правил у частині утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів і контейнерних майданчиків; 7) своєчасно, відповідно до схеми надавати послуги по вивозу побутових відходів та вторинної сировини. 4.2. Споживач зобов’язується: 1) оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з вивезення побутових відходів та вторинної сировини; 2) сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим Договором; 3) не перешкоджати вільному доступу виконавця до місць розташування контейнерних майданчиків; 4) забезпечити належне збирання та зберігання побутових відходів та вторинної сировини, в контейнери виконавця на контейнерних майданчиках при їх наявності, в разі перенесення контейнерів зберігати побутові відходи та вторинну сировину, до моменту звільнення місця для розміщення побутових відходяв 5) не засмічувати територію контейнерного майданчика. Права та обов’язки виконавця 5.1. Виконавець має право вимагати від споживача: 1) своєчасно збирати (за контейнерною) та належним чином розміщувати відходи, запобігати переповненню контейнерів; 2) забезпечувати збирання побутових відходів, відповідно до вимог чинного законодавства; 3) має право на опрацювання персональних даних споживача, необхідних для надання послуг з вивезення побутових відходів та вторинної сировини. 5.2. Виконавець зобов’язується: 1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього Договору; 2) погодити місця розташування контейнерних майданчиків із споживачем та враховуючи його думку, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів та вторинної сировини, що утворилась в результаті роздільного збирання побутових відходів, великогабаритних і ремонтних відходів, в порядку, встановленому законодавством; 3) обладнати контейнерні майданчики огородженням, навісом із влаштуванням твердого покриття та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнери та контейнерні майданчики у разі перебування їх у власності виконавця; 4) здійснювати контроль за санітарно-технічним станом контейнерів та проводити періодично згідно санітарних норм миття та обробку дизинфікуючими засобами контейнерів на контейнерному майданчику (відповідно до Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць затверджених наказом МОЗ України від 17.03.11 №145) і виконувати зміну контейнерів, які вийшли з ладу або вчасний їх ремонт у разі перебування їх у власності виконавця; 5) ліквідовувати звалище твердих побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику, проводити прибирання контейнерних майданчиків під час завантаження побутових відходів та вторинної сировини екіпажем у спеціально обладнані для цього транспортні засоби; 6) проводити збирання і перевезення відходів з моменту появи вільного доступу до майданчика в разі, якщо попередньо (згідно графіка) забрати побутові відходи та вторинну сировину; 7) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на яких встановлені GPS-трекери; 8) відновлювати за власні кошти асфальтне покриття у разі його пошкодження спеціалізованими автомобілями на під’їздах до контейнерних майданчиків; 9) перевозити побутові відходи та вторинну сировину тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами; 10) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів; 11) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред’являє споживач у зв’язку з невиконанням умов цього договору; 12) прибувати протягом трьох годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі, коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати; 13) відшкодовувати відповідно до закону та умов цього Договору збитки, завдані споживачеві в наслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі; 14) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання). Виконавець має також інші обов’язки відповідно до закону. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору 6.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим Договором за:) несвоєчасне внесення плати за послуги; 2) невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом. 24. Виконавець несе відповідальність за: 1) невиконання зобов’язань, визначених цим Договором і законом; 2) не надання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров’ю. Розв’язання спорів 7.1. Спори за Договором між сторонами вирішуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку. 7.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть вирішуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення. 7.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складання акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо. Представник виконавця зобов'язаний прибути протягом трьох годин. 7.4. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписами. - У разі не прибуття представника виконавця упродовж трьох годин або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення, що передбачено в ст. 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 7.5. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. Форс-мажорні обставини 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього Договору. Строк дії цього Договору 9.1. Цей Договір набирає чинності з 03.03.2015 року та укладається згідно з ч. 3 ст. 205, статтями 642-643 Цивільного кодексу України строком до 31.12.2015 року з пролонгацією на той самий період.. Умови зміни, продовження, припинення дії цього Договору 10.1. Зміна умов Договору проводиться у випадках, встановлених законодавством, за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір вирішується у судовому порядку. 10.2. Дія Договору припиняється у разі, коли закінчився строк, на який його укладено. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом. Прикінцеві положення 10.3. Цей Договір надрукований в друкованому засобі масової інформації Житомирського району. Реквізити ВИКОНАВЕЦЬ: Станишівська сільська рада вул. Кооперативна 3, код 04348444 МФО 811039 р/р 33219850800226 УДК в Житомирській обл. dle
Вернуться назад