» » Як працює апарат Житомирської районної ради


Як працює апарат Житомирської районної ради

6-04-2017, 08:20
Переглядів 969
Як працює апарат Житомирської районної ради
Про діяльність Житомирської районної ради наша газета розповідає своїм читачам постійно. Сьогодні про роботу її апарату, як «локомотиву» роботи ради, розповідає керуючий справами виконавчого апарату районної ради Тамара Подорожна.

Наша довідка.
Подорожна Тамара Леонідівна народилася 2 грудня 1971 року у с.Молочки Чуднівського району Житомирської області у родині колгоспників. Освіта повна вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. Закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І.Я.Франка.
У районній раді працює з березня 1999 року: з березня по серпень 1999 року - секретар-друкарка виконавчого апарату районної ради; з серпня 1999 року по січень 2000 року - консультант голови районної ради; з січня 2000 року по грудень 2010 року - головний спеціаліст з питань зв'язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, районною державною адміністрацією, з питань адміністративно-територіального устрою; з грудня 2010 року по вересень 2015 року - начальник організаційного відділу, а з вересня 2015 року й до цього часу працює на посаді керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

Як працює апарат Житомирської районної ради- Тамаро Леонідівно, розкажіть нашим читачам, для чого існує апарат Житомирської районної ради, та які функції він виконує?

-Відповідно до статті 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією та законами України і відповідно здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування тощо.

На практиці виконавчий апарат здійснює функції щодо підготовки сесій; забезпечує підготовку проектів рішень та рішень ради, програм, положень, порядків, висновків та рекомендацій постійних комісій, доводить рішення ради до виконавців; забезпечує гласності та відкритість у діяльності ради (готує та розміщує інформації про роботу ради, прийняті рішення тощо у друкованих ЗМІ, на веб-сайті районної ради, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних).

Виконавчий апарат забезпечує ведення діловодства, веде облік прийнятих рішень та інших нормативів ради, здійснює контроль за строками проходження і виконання документів, веде протоколи засідань, забезпечує зберігання документів ради та передає їх на державне зберігання; організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, виконує заходи щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, які необхідні для забезпечення роботи депутатів та утримання майна районної ради; вивчає подані проекти рішень та висновки і рекомендацій постійних комісій на відповідність чинному законодавству; здійснює заходи щодо застосування та виконання районною радою норм законів України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про запобігання корупції" тощо; розглядає та готує необхідні інформації на запити юридичних і фізичних осіб, розглядає звернення громадян та вирішує їх у межах повноважень, надає консультації депутатам, їх помічникам-консультантам, посадовим особам місцевого самоврядування району, надає первинну правову допомогу громадянам району, організовує та забезпечує роботу робочих груп, контрольних та тимчасових комісій, готує відповідні документи та виплачує матеріальні допомоги громадянам району відповідно до звернень, організовує навчання депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, надає допомогу в діяльності депутатів на виборчих округах, у проведенні звітів перед виборцями тощо.

- Яка організаційно-штатна структура апарату?

- У виконавчому апараті Житомирської районної ради на даний час фактично працює 21 штатний працівник з 22 штатних одиниць. На посаду головного спеціаліста з питань кадрового забезпечення відділу з юридичних питань, кадрового забезпечення та комунальної власності 10 березня оголошено конкурс та триває прийом документів.

Структура виконавчого апарату Житомирської районної ради така:

-голова районної ради;

-заступник голови районної ради;

-керуючий справами виконавчого апарату;

-радник голови районної ради (патронатна служба);

-фінансово-господарський відділ у складі 11 штатних одиниць: начальник відділу-головний бухгалтер, провідний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку, завідуючий господарством, водій, двірник, дві прибиральниці, четверо сторожів;

-організаційний відділ у складі 4 штатних одиниць: начальник відділу, головний спеціаліст з питань зв'язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, головний спеціаліст відділу та провідний спеціаліст з питань організаційної роботи;

-відділ з юридичних питань, кадрового забезпечення та комунальної власності у складі 3 штатних одиниць: начальник відділу, головний спеціаліст з питань кадрового забезпечення та головний спеціаліст з питань комунальної власності.

- Тамаро Леонідівно, які зміни в штатну структуру апарату внесено на останній сесії, що це дасть?

- На 9 сесії створено відділ з юридичних питань, кадрового забезпечення та комунальної власності у складі трьох штатних одиниць: начальника відділу, головного спеціаліста з питань кадрового забезпечення та головного спеціаліста з питань комунальної власності та відповідно виведено зі штату дві посади - посади головного спеціаліста з питань юридичного забезпечення та головного спеціаліста з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ району.

До цього часу у структурі виконавчого апарату діяло два відділи (організаційний та фінансово-господарський) та в окремі структури було виділено посади головних спеціалістів, зазначених вище, а повноваження кадрової служби упродовж усього існування виконавчого апарату районної ради (з 1998 року) було покладено за посадою на керуючого справами.

З 1998 року кількісний склад виконавчого апарату зріс удвічі, значно розширилися функції як виконавчого апарату загалом, так і кожного працівника за посадою, а отже і збільшилося навантаження на кожного працівника. Крім того, 9 лютого 2017 року Верховною Радою України прийнято новий Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", який передбачає дещо інше трактування проходження служби в органах місцевого самоврядування, вводить поняття керівника служби в органах місцевого самоврядування, повноваження якого за законом виконуватиме керуючий справами, та відповідно вводиться поняття структурного підрозділу або спеціаліста служби персоналу, на якого відповідно до нового закону покладається велика кількість завдань та повноважень щодо кадрової роботи, зокрема організації роботи щодо підвищення професійного рівня службовців, оцінювання їх діяльності тощо. Цей закон 6 березня підписаний головою Верховної Ради України, але, на жаль, станом на 23 березня повернений Президентом України із певними зауваженнями на доопрацювання (зауваження не стосуються повноважень та функцій). Сподіватимемося, що Верховною Радою України буде вжито необхідних заходів та закон найближчим часом набере чинності.

Зважаючи на викладені вище чинники, а також з метою дотримання принципів професійності і компетентності у роботі виконавчого апарату створено новий відділ та до його штатного складу введено нову посаду, якої до цього часу не було, посаду головного спеціаліста з питань кадрового забезпечення та вимогою, до якої встановлено обов'язковість освіти у галузі права, оскільки цей працівник за посадовими обов'язками виконуватиме й інші функції щодо правового забезпечення роботи ради.

- Як відомо, в ході своєї діяльності апарат займається різноплановою роботою. Чим, наприклад, займаються його працівники між сесіями райради?

- Робота виконавчого апарату не ділиться до та після сесії, оскільки суть нашої діяльності - це безперервний процес у забезпеченні роботи ради загалом і депутатів зокрема, основну суть якої викладено мною вище. Хочу додати, що лише у минулому році документообіг районної ради зріс у порівнянні з 2015 роком на більш як 2000 одиниць, прийнято на 95 рішень більше, ніж у 2015 році. Виконавчим апаратом систематично здійснюється моніторинг рішень районної ради та затверджених радою Програм на предмет чинності у зв'язку зі змінами законодавства, вивчається досвід інших рад області та України щодо вирішення тих чи інших проблемних питань, які виникають у процесі діяльності як районної, так і сільських, селищної рад. Готуються проекти рішень, програм, положень, порядків, здійснюється редагування поданих депутатами ради та іншими розробниками проектів, проекти розпорядчих документів з основної діяльності, кадрових та адміністративно-господарських питань, опрацьовуються звернення, у т.ч. і депутатські, готуються щодо них відповідні документи.

Маючи на балансі районної ради рухоме та нерухоме майно, виконавчий апарат здійснює повноваження щодо його утримання, тобто виконує певні господарські функції, у зв'язку з чим створено та діє Тендерний комітет, експертна комісія з питань визначення цінності документів, інвентаризаційна комісія, конкурсна комісія. Також працівники виконавчого апарату ведуть прийом громадян, надають консультації та роз'яснення, організовують семінари, навчання, засідання робочих груп та тимчасових і контрольних комісій, у т.ч. і виїзних, відповідно до рішень ради та постійних комісій проводять роботу щодо формування складу цих комісій, готують документи на їх розгляд.

- Тамаро Леонідівно, все ж варто зазначити, що пленарні засідання сесії Житомирської районної ради проходять ефективно. Відчувається, що підготовка до них проходить на високому рівні. Розкажіть про це детальніше…

- Підготовка до сесії включає підготовку проектів рішень, вивчення їх на відповідність чинному законодавству та оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради, формування переліку питань, графіку засідань постійних комісій та безпосередня організація цих засідань, інформування депутатів, жителів району та громадськість про дату та час засідання постійних комісій та пленарного засідання. Проводяться консультації з депутатами, представниками управлінь, відділів та служб райдержадміністрації і району.

За результатами внесених громадськістю та депутатами на засіданнях комісій пропозицій до тих чи інших проектів рішень апарат вивчає їх на відповідність чинному законодавству та готує відповідні документи з даних питань на пленарне засідання; формує у електронному та паперовому форматі матеріали на розгляд у комісіях та пленарному засіданні, розсилає їх депутатам. До речі, матеріали, що розглядаються на пленарному засіданні, також готуються і для селищного, сільських голів та видаються їм. Працівники апарату готують документи для поіменного голосування, результати якого із кожного питання порядку денного відразу після пленарного засідання відповідальним працівником розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради.

- А що робить апарат під час сесій та після них?

- Сесія Житомирської районної ради включає в себе засідання постійних комісій ради та безпосередньо пленарне засідання ради. Під час сесій, наряду з організаційним забезпеченням роботи постійних та інших тимчасових і контрольних комісій, працівники виконавчого апарату готують протоколи усіх засідань, здійснюють редагування ухвалених рішень, програм, звернень відповідно до внесених на засіданнях комісій та пленарному засіданні ради змін і доповнень.

На пленарних засіданнях виконавчий апарат здійснює функції секретаріату, реєструє депутатів, видає сформовані пакети документів із розгляду питань порядку денного депутатам, які заздалегідь не отримали їх. Упродовж 5 робочих днів відповідальний працівник апарату оприлюднює підписані головою ради рішення на офіційному веб-сайті ради, трохи пізніше оприлюднюються і протоколи комісій та пленарного засідання. Паралельно ведеться робота щодо, так званої, розсилки рішень, тобто спрямування рішень ради виконавцям, заявникам, іншим структурам та органам місцевого самоврядування для врахування у роботі. Крім того, виконавчим апаратом наряду із виконанням післясесійних функцій проводиться поточна робота, а також підготовка до уже знову чергової сесії.

- Яке майно є у власності Житомирської райради та хто ним розпоряджається?

- Житомирська районна рада здійснює правомочності щодо управління об'єктами рухомого та нерухомого майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Житомирського району.

Так, за результатами останньої інвентаризації об'єктів нерухомого майна, проведеного виконавчим апаратом, у комунальній власності району нараховується 96 об'єктів з приналежними господарськими та іншими допоміжними будівлями у т.ч. і цілісних майнових комплексів.

На балансі безпосередньо районної ради є три приміщення - це адміністративне приміщення по вул. Лесі Українки, 1, вбудоване адмінприміщення по вул.Перемоги, 48а та приміщення по вул.Покровській, 56, у якому свого часу розміщувалося КП "Агроводсервіс" районної ради. Згідно рішень районної ради, в оперативне управління Житомирському обласному військовому комісаріату передано приміщення по вул.Тараса Бульби-Боровця, 21 у м. Житомир, приміщення закладів освіти перебувають в оперативному управлінні відділу освіти райдержадміністрації, приміщення первинної ланки медицини (ФАПи, ФП, амбулаторії загальної практики - сімейної медицини) - в управлінні комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги" районної ради, приміщення районної лікарні - в управлінні комунальної установи "Центральна районна лікарня" районної ради, приміщення районних закладів культури (районний будинок культури, районні бібліотеки, музичні школи, школа естетичного виховання) - в управлінні відділу культури і туризму райдержадміністрації. Балансоутримувачами будівель аптечних закладів у селах Троянів, Левків, В.Піч та по вул. Вокзальній,12 у м. Житомир є комунальне підприємство "Центральна районна аптека №118" районної ради, а приміщення, в якому працює управління праці та соціального захисту населення за адресою: м.Житомир, вул.Бориса Тена, 16, перебуває в оперативному управлінні Територіального центру соціального обслуговування громадян.

У районній раді діє ряд положень щодо управління об'єктами спільної власності, відчуження, списання, оренди майна, створена постійно діюча Робоча група з питань використання майна, яка надає погодження на оренду приміщень, а також наділена повноваженнями контролювати стан використання майна як балансоутримувачами, так і орендарями.

Що стосується рухомого майна, то його облік здійснюється балансоутримувачами.

- Тамаро Леонідівно, як відбувається у вас взаємодія з РДА, облрадою та сільрадами?

- Виконавчий апарат районної ради тісно співпрацює із керівництвом та структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими районними структурами, з виконавчим апаратом та депутатами обласної ради, сільськими та селищною радами, адже спільні дії представницьких і виконавчих гілок влади мають велике значення у вирішенні питань як громад загалом, так і кожного їх жителя окремо.

Ми проводимо з райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування району спільні наради, семінари, навчання, спільно готуємо певні документи. Відповідно до укладених угод посадові особи місцевого самоврядування району проходять безкоштовне навчання у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій обласної ради та облдержадміністрації. Районною радою з цим Центром укладено також спільну Програму постійно діючого семінару для депутатів районної ради, згідно якого у лютому виконавчим апаратом організовано та проведено перше його заняття за темою: "Юридичні та практичні аспекти антикорупційного законодавства", для участі у якому були запрошені не лише депутати районної ради, а й усі депутати і посадові особи селищної і сільських рад району, у т.ч. об'єднаних територіальних громад.

Оскільки чинним законодавством України не передбачено прямої вертикалі підпорядкованості органів місцевого самоврядування вищого та нижчого рівнів, то районною радою рік тому укладено Угоди про взаємодію із обласною радою та із сільськими та селищною радами. У рамках цієї угоди здійснюється обмін досвідом, проводяться консультації, надається практична та методична допомога з питань діяльності, підготовки проектів розпорядчих та нормативних актів, у т.ч. допомога правового характеру.

- І, наостанок, Тамаро Леонідівно, розкажіть нашим читачам, як можна потрапити на роботу в апарат Житомирської райради?

- Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території. На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою.

Правила та умови прийняття працівників на роботу у виконавчий апарат районної ради встановлені залежно від посади, на яку претендує кандидат.

Почнемо із головного. До складу виконавчого апарату відповідно до закону входить також і голова районної ради, який очолює виконавчий апарат, та заступник голови ради - це виборні посади, на які працівники обираються радою та відповідно для зайняття такої посади потрібно, щонайменше, бути депутатом ради. Крім того, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" голова ради та заступник голови ради підлягають обов'язковій спеціальній перевірці, оскільки посада голови ради належить до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а посада заступника голови ради - до посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції.

В обов'язковому порядку перевіряються відомості щодо освіти, стану здоров'я, наявності корпоративних прав, факту притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, у т.ч. за корупційні правопорушення, наявність/відсутність судимості, відношення до військового обов'язку, достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Але ці категорії посад не підлягають перевірці відповідно до Закону України "Про очищення влади".

Наступна категорія посад у виконавчому апараті ради - патронатна служба, на посади у якій призначення здійснюється без конкурсу шляхом самостійного добору кандидатури головою ради.

На посади керуючого справами, начальників відділів та спеціалістів усіх рівнів призначення здійснюється шляхом конкурсного відбору, шляхом переведення за результатами стажування (за умови, що на попередню посаду (посади) особа призначалася за результатами конкурсного відбору) та кадрового резерву.

На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи: які визнані судом недієздатними; які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, особи, які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку; особи, які у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

Усі посадові особи при призначенні підлягають перевірці відповідно до Закону України "Про очищення влади", так званого "закону про люстрацію", приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування, їм присвоюються ранги у межах категорії посад.

Правила та умови прийняття на роботу у виконавчий апарат районної ради на посади посадових осіб місцевого самоврядування встановлені Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169, який відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 р. № 246 застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 р. № 804, який також відповідно до постанови КМУ від 22.07.2016 р. № 465 застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, а також Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради, затвердженим розпорядженням голови районної ради.

На посади технічного і обслуговуючого персоналу (завідуючий господарством, водій, двірник, прибиральниця, сторож) прийняття на роботу здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

Слід зазначити, що з набранням чинності нового закону щодо служби в органах місцевого самоврядування, зміняться вимоги до категорій посад, освітнього рівня, умов проходження конкурсу.

Так, прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (за винятком виборних посад) та просування по службі буде можливим лише за результатами конкурсного відбору (виключенням є також переведення на рівнозначну та нижчу посаду).

Підсумовуючи сказане, хочу наголосити, що виконавчий апарат Житомирської районної ради вживає усіх можливих заходів задля забезпечення роботи як районної ради загалом, так і кожного депутата ради та створених радою органів зокрема, впроваджує нові методи роботи, сприяє втіленню у життя Конституції України та законів України.

- Дякую за змістовну розмову. Бажаю успіхів.

Сергій ЮРЧЕНКО
dle
Рейтинг:
Новости Radtram:
Loading...